VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Salith

Vápenné výrobky

Popis výrobkupaleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
VÁPNO CL 90
Bílé vápno CL 90-Q

Technický list , Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list

1,050 t
25 kg
3300,-Ceny sdělí oddělení prodeje vápna, tel.: +420 583 480 287
HYDRÁT CL 90
Bílé vápno CL 90 - S (vápenný hydrát)

Technický list , Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list

0,7 t
33,33 kg
3220,-Ceny sdělí oddělení prodeje vápna, tel.: +420 583 480 287

Zdící malty

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
SALITH ZM
Vápenocementová zdicí malta 2,5 MPa - ruční

Pro vnitřní a vnější použití jako zdící malta, pro normálně namáhané zdivo. Je určena pro zdění všech druhů zdiva, zejména na zdění plných a velkoformátovaných cihel.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

4--2300,-
SALITH HM
Vápenocementová zdicí malta 5 MPa - strojní

Pro vnitřní a vnější použití jako zdící malta, pro normálně namáhané zdivo. Je určena pro zdění všech druhů zdiva, zejména na zdění plných a velkoformátovaných cihel.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

2--2600,-
SALITH HM 10
Vápenocementová zdicí malta 10 MPa

Pro vnitřní a vnější použití jako zdící malta, pro normálně namáhané zdivo. Je určena pro zdění všech druhů zdiva, zejména na zdění plných a velkoformátovaných cihel.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

4--2600,-
SALITH HM
Vápenocementová zdicí malta 5 MPa - ruční

Je určena pro zdění všech druhů zdiva, zejména na zdění plných a velkoformátovaných cihel. Je vhodná pouze pro ruční zpracování. Spotřeba suché malty na 1 m3 čerstvé malty: cca 1800 kg.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

41,26 t
30 kg
2480,-2480,-
SALITH TM
Termoizolační zdicí malta

Určená pro ruční zdění cihelných bloků (např. Porotherm). Výhodou je zvýšení tepelného odporu zdiva, velká pevnost, jednoduché a rychlé zpracování a zejména vytvoření ideálního ...

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

40,7 t
20 kg
8260,--
SALITH ZT
Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo a klinker

Zdící spárovací malta pro lícové zdivo. Malta pro zdění silně namáhaného zdiva, pevnost v tlaku min. 15 MPa. Spotřeba suché malty na vyzdění 1 ks klinker NF: cca 1 kg.

Bezpečnostní list , Technický list , Prohlášení o vlastnostech

21,26 t
30 kg
3720,-3720,-
SALITH DB
Cementový lepicí tmel na lepení pórobetonových bloků

Je určen k lepení přesných pórobetonových tvárnic (např. YTONG) a vápenopískových tvárnic a panelů. Je určen pro vnitřní i venkovní použití.

Bezpečnostní list , Technický list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
5290,--

Jádrové omítky

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
SALITH MZS
Cementový postřik - strojní a ruční

Pro úpravu podkladu běžného zdiva: Směsné zdivo, silně savé zdivo a heraklitové desky se opatří cementovým postřikem celoplošně.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

41,225 t
35 kg
2830,-2830,-
SALITH VC
Vápenocementová jádrová omítka - ruční

Pro vytváření vnitřní a vnější jádrové omítky stěn a stropů. Jako podklad pro štukové, ušlechtilé a syntetické omítky.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

41,26 t
30 kg
2750,-2750,-
SALITH KT
Vápenocementová jádrová omítka - ruční

Pro vytváření vnitřní a vnější jádrové omítky stěn. Jako podklad pro štukové, ušlechtilé a syntetické omítky. Je vhodná i do vlhkých prostor.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

21,26 t
30 kg
2750,-2750,-
SALITH ZT
Cementová jádrová omítka soklová - ruční

Pro vytváření vnitřní a vnější jádrové omítky u stěn, kde je požadovaná vyšší pevnost. Vyspravení venkovních stěn sklepů a soklů.

Bezpečnostní list , Technický list , Prohlášení o vlastnostech

21,26 t
30 kg
3720,-3720,-
SALITH MKT
Vápenocementová jádrová omítka - strojní

Pro vytváření vnitřní a vnější jádrové omítky stěn a stropů. Vhodná pro strojní i ruční zpracování, obzvláště vhodná pro natahování na stropy.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

1,21,225 t
35 kg
3300,-3300,-
SALITH MK TOP
Tenkovrstvá cementová jádrová omítková malta - strojní

Tenkovrstvá jádrová směs pro ruční a strojní omítání, vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z cihel a všech běžných  tvárnicových bloků.

Bezpečnostní list , Technický list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,225 t
35 kg
3300,-3300,-
SALITH MKL
Vápenocementová jádrovrstvá lehčená omítka - ruční a strojní

Pro vytváření vnitřní a vnější jádrové omítky stěn a stropů, případně jako jednovrstvá omítka.

Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech , Technický list

1,21,225 t
35 kg
4010,-4010,-

Štukové omítky

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
SALITH VJ
Vápenná štuková omítka vnitřní - ruční

Pro vytváření vnitřní štukové vrstvy v tloušťce do 2 mm na jádrové omítky. U podkladů, které jsou pod vlivem působení vlhkosti se nezaručuje trvanlivost omítek.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

0,61,225 t
35 kg
3540,--
SALITH MHF PII
Vápenocementová jednovrstvá štuková omítka - strojní

Pro vytváření vnitřní jednovrstvé omítky na přesné zdivo (např. YTONG), panely, beton, do tloušťky 5 mm.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

0,61,225 t
25 kg
4330,-4330,-
SALITH MHF P3
Vápenocementová jednovrstvá štuková omítka s doplňkovými vlastnostmi

Speciální vnitřní a venkovní jednovrstvá omítka s vysokou přídržností a pevností v ohybu.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

0,61,225 t
25 kg
6110,-6110,-
SALITH GP1
Sádrová jednovrstvá štuková omítka filcovatelná

Vnitřní jednovrstvá sádro-vápenná filcovatelná omítka s vysokou pevností v ohybu.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

0,61,225 t
25 kg
5290,-5290,-

Betony, potěry

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
SALITH ZE
Betonový potěr 25 MPa

Je určen pro vnitřní i vnější zhotovování připojených i plovoucích potěrů o tloušťce 10 – 50 mm. Je vhodný jako potěr plovoucích podlah, topných podlah ...

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

41,26 t
30 kg
2480,-2480,-
SALITH NIVELIT
Samonivelační cementový potěr

K lití cementových podlah ve vnitřním prostředí. Jako tenkovrstvá podlahovina na sdružené vyrovnávání betonové nebo anhydritové podlahy.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

0,61,4 t
25 kg
8260,--
SALITH SP
Samonivelační anhydritový potěr, 30 - 70 mm

K lití samonivelačních potěrů pro rodinné domy, bytové prostory, kanceláře. Používá se jako plovoucí potěr na tepelné izolace nebo kročejové izolační vrstvy, potěr na oddělovací vrstvu ...

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

4--4300,-
SALITH SP - T
Samonivelační anhydritový potěr

Tenkovrstvý anhydritový samonivelační potěr je vhodný jako vyrovnávací vrstva na betonové potěry.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

21,2 t
40 kg
5570,-5570,-
SALITH SAS
Sádrová stěrka podlahová, 1 - 7 mm

Tenkovrstvý sádrový samonivelační potěr je vhodný jako vyrovnávací vrstva na betonové potěry.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

0,31,4 t
25 kg
11570,-

Lepící tmely

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
SALITH FIX
Cementový lepící tmel na obklady a dlažby, C1T

Cementový lepící tmel pro vnitřní použití. Pro lepení keramických obkladů, dlažby na podklady běžné ve stavebnictví, tj. beton, omítka, neomítnuté zdivo a betonová mazanina.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

0,61,4 t
25 kg
3630,--
SALITH BF
Cementový lepící tmel na lepení obkladů a dlažeb C1T

Mrazuvzdorný (50 cyklů) cementový lepící tmel pro vnitřní i vnější použití. Pro lepení keramických obkladů, dlažby a desek na podklady běžné ve stavebnictví.

Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech , Technický list

0,61,4 t
25 kg
4960,--
SALITH FK FEST
Cementový lepící tmel C2TE pro balkóny, vytápěné podlahy a pod.

Pro kladení keramických obkladů, dlažby a slinutých obkladů a dlažeb pro vnitřní a vnější použití.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
8260,--
SALITH SKA
Cementový lepící a armovací tmel pro zateplovací systém dle ETAG 004

Je určen k lepení a přeštěrkování (armování) desek z expandovaného polystyrenu a minerální vlny.

Bezpečnostní list , ES certifikát , ES certifikát 2 , Technický list

0,61,4 t
25 kg
79307930,-
SALITH KONTAKTKLEBER
Lepící a armovací tmel, stavební lepidlo

Tmel vhodný pro ruční lepení a stěrkování tepelně izolačních desek (EPS, minerální vlna) , ale i pro kladení keramických obkladů a dlažeb pro vnitřní použití.

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

0,61,4 t
25 kg
5950,-5950,-
SALITH DB
Cementový lepící tmel na lepení pórobetonových bloků

Je určen k lepení přesných pórobetonových tvárnic (např. YTONG) a vápenopískových tvárnic ...

Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list , Technický list

0,61,4 t
25 kg
5290,--

Hydroizolace

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/bal
(bez DPH)
SALITH HS FLEX
Kontaktní můstek

Kontaktní můstek mezi betonové podklady a čerstvě nanášenou maltu, mezi vrstvami potěrů a před nanášením reprofilačních malt.

Bezpečnostní list , Technický list , Protokol o ověření shody

0,30,95 t
5 kg
61980,-310
SALITH HS FLEX
Kontaktní můstek

Kontaktní můstek mezi betonové podklady a čerstvě nanášenou maltu, mezi vrstvami potěrů a před nanášením reprofilačních malt.

Bezpečnostní list , Technický list , Protokol o ověření shody

0,31 t
25 kg
59500,-1487,50
SALITH REPROF 2,0
Reprofilační malta do 20 - 40 mm

1 komp. cementová nástřiková malta pro opravy bet. konstrukcí. Pro vnitřní a vnější použití, zvláště pro zaplnění větších děr a vylomených ploch při sanaci betonu.

Technický list , Bezpečnostní list

21 t
25 kg
12000,-300,-
SALITH REPROF 0,6
Reprofilační malta do 6 mm

1 komp. cementová nástřiková malta pro opravy bet. konstrukcí. Pro vnitřní a vnější použití, pro plochy podlahového betonu, jako jemná stěrka k vyrovnání ...

Technický list , Bezpečnostní list

0,61 t
25 kg
15000,-375,-
SALITH HS FLEX
Hydroizolační stěrka flexibilní

Pružná vodotěsná stěrka na svislé i vodorovné plochy ve vnitřních a vnějších částech stavby (sprch. kouty, koupelny, dodatečné vnitřní utěsnění, bazény ...

Bezpečnostní list , Technický list , Protokol o ověření shody

0,30,95 t
5 kg
61980,-310,-
SALITH HS FLEX
Hydroizolační stěrka flexibilní

Pružná vodotěsná stěrka na svislé i vodorovné plochy ve vnitřních a vnějších částech stavby (sprch. kouty, koupelny, dodatečné vnitřní utěsnění, bazény ...

Bezpečnostní list , Technický list , Protokol o ověření shody

0,31 t
25 kg
59500,-1487,50

Spárovací tmely

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/bal
(bez DPH)
SALITH FUG
Cementový spárovací tmel na obklady a dlažby, 5 mm - šedý

Je určen ke spárování obkladů a dlažeb, pro vnitřní a venkovní použití a pro velikost spár do 5 mm.

Technický list , Bezpečnostní list

-0,95 t
5 kg
11560,-57,80
SALITH FUG
Cementový spárovací tmel na obklady a dlažby, 5 mm - bílý

Je určen ke spárování obkladů a dlažeb, pro vnitřní a venkovní použití a pro velikost spár do 5 mm.

Technický list , Bezpečnostní list

-0,95 t
5 kg
14050,-70,25

Sanační omítky

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
SALITH P-SAN
Sanační přednástřik

Použití v místech, kde není dostatečně zajištěna přilnavost zdiva se sanační omítkou. Sanační přednástřik zajišťuje spojení sanační malty ...

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,21,225 t
35 kg
6960,-
SALITH SAN
Sanační omítka

Je porézní a hydrofóbní, pro sanaci ploch se vzlínající vlhkostí zdiva nebo pro opravu ploch zatečených vodou.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,21,225 t
35 kg
6960,-
SALITH F-SAN
Sanační štuk

Pro vytváření vnitřní a vnější štukové vrstvy v tloušťce do 2 mm a na sanační omítky. Nanáší se pouze ručně.

Technický list , Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list

0,61,225 t
35 kg
7080,-

Ušlechtilé omítky - minerální

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
SALITH MRP
Mnichovská rýhová omítka - bílá

Pro vytváření minerálních venkovních a vnitřních barevných krycích omítek, nanášených na vápenocementový jádrový podklad nebo jako ...

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

2,51,225 t
25 kg
9910,-
SALITH MSP
Minerální ušlechtilá zatíraná omítka - bílá

Pro vytváření minerálních venkovních a vnitřních barevných krycích omítek, nanášených na vápenocementový jádrový podklad nebo jako vrchní ...

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

2,51,225 t
25 kg
9910,-

Ušlechtilé omítky - pastovité

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
Cena Kč/kg
(bez DPH)
balení
SALITH SPEKTRUM R
Umělopryskyřičná rýhovaná omítka - bílá

Pastovitá omítka na bázi umělé pryskyřice. Je paropropustná a vodoodpudivá. Dodává se ve struktuře zatírané nebo rýhované.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,5 / 2 / 349,-25 kg
SALITH SPEKTRUM Z
Umělopryskyřičná zatíraná omítka - bílá

Pastovitá omítka na bázi umělé pryskyřice. Je paropropustná a vodoodpudivá. Dodává se ve struktuře zatírané nebo rýhované.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1 / 1,5 / 2 / 349,-25 kg
SALITH SPEKTRUM R
Umělopryskyřičná rýhovaná omítka - barevná

Pastovitá omítka na bázi umělé pryskyřice. Je paropropustná a vodoodpudivá. Dodává se ve struktuře zatírané nebo rýhované.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,5 / 2 / 352,-25 kg
SALITH SPEKTRUM Z
Umělopryskyřičná zatíraná omítka - barevná

Pastovitá omítka na bázi umělé pryskyřice. Je paropropustná a vodoodpudivá. Dodává se ve struktuře zatírané nebo rýhované.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1 / 1,5 / 2 / 352,-25 kg
SALITH SILIKÁT R
Silikátová rýhovaná omítka - bílá

Pastovitá omítka na bázi vodního skla. Paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevností. Dodává se ve struktuře zatírané nebo rýhované.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,5 / 2 / 352,-25 kg
SALITH SILIKÁT Z
Silikátová zatíraná omítka - bílá

Pastovitá omítka na bázi vodního skla. Paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevností. Dodává se ve struktuře zatírané nebo rýhované.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášní o vlastnostech

1 / 1,5 / 2 / 352,-25 kg
SALITH SILIKÁT R
Silikátová rýhovaná omítka - barevná

Pastovitá omítka na bázi vodního skla. Paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevností. Dodává se ve struktuře zatírané nebo rýhované.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlasnostech

1,5 / 2 / 355,-25 kg
SALITH SILIKÁT Z
Silikátová zatíraná omítka - barevná

Pastovitá omítka na bázi vodního skla. Paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevností. Dodává se ve struktuře zatírané nebo rýhované.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1 / 1,5 / 2 / 355,-25 kg
SALITH SILIKON R
Silikonová rýhovaná omítka - bílá

Pastovitá omítka na bázi silikonové pryskyřice. Je paropropustná a vodoodpudivá. Dodává se ve struktuře zatírané nebo rýhované.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlasnostech

1,5 / 2 / 354,-25 kg
SALITH SILIKON Z
Silikonová zatíraná omítka - bílá

Pastovitá omítka na bázi silikonové pryskyřice. Je paropropustná a vodoodpudivá. Dodává se ve struktuře zatírané nebo rýhované.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlasnostech

1 / 1,5 / 2 / 354,-25 kg
SALITH SILIKON R
Silikonová rýhovaná omítka - barevná

Pastovitá omítka na bázi silikonové pryskyřice. Je paropropustná a vodoodpudivá. Dodává se ve struktuře zatírané nebo rýhované.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlasnostech

1,5 / 2 / 357,-25 kg
SALITH SILIKON Z
Silikonová zatíraná omítka - barevná

Pastovitá omítka na bázi silikonové pryskyřice. Je paropropustná a vodoodpudivá. Dodává se ve struktuře zatírané nebo rýhované.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlasnostech

1 / 1,5 / 2 / 357,-25 kg

Ušlechtilé omítky - mozaikové

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
Cena Kč/kg
(bez DPH)
balení
SALITH MOZAIKA
Mozaiková omítka - písmenné a číselné vzory

Povětrnosti odolná kamínková omítka pro dekorativní vrstvy. Odolná proti nárazům, propustná pro vodní páru, pružná.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

270,-15 kg

Fasádní barvy

Popis výrobkuCena Kč/l
(bez DPH)
balení
SALITH COLOR
Fasádní barva akrylová - bílá

Bezrozpouštědlová fasádní nátěrová hmota na bázi vodní disperze, vodou ředitelná. Schne rovnoměrně a je nenasákavá ...

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

110,- / 120,-15 l / 5 l
SALITH COLOR
Fasádní barva akrylová - barevná

Bezrozpouštědlová fasádní nátěrová hmota na bázi vodní disperze, vodou ředitelná. Schne rovnoměrně a je nenasákavá ...

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

135,- / 145,-15 l / 5 l
SALITH COLOR SILIKÁT
Fasádní barva silikátová - bílá

Bezrozpouštědlová, pro vodní páru vysoce propustná minerální fasádní hmota na bázi vodního skla. Využitelná na silikátových i minerálních omítkách ...

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

105,- / 115,-15 l / 5 l
SALITH COLOR SILIKÁT
Fasádní barva silikátová - barevná

Bezrozpouštědlová, pro vodní páru vysoce propustná minerální fasádní hmota na bázi vodního skla. Využitelná na silikátových i minerálních omítkách ...

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

130,- / 140,-15 l / 5 l
SALITH COLOR SILIKON
Fasádní barva silikonová - bílá

Fasádní nátěrová hmota na bázi silikonových emulzí, vodou ředitelná. Schne rovnoměrně a je nenasákavá, umožňuje omytí nečistot proudem vody.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

145,- / 155,-15 l / 5 l
SALITH COLOR SILIKON
Fasádní barva silikonová - barevná

Fasádní nátěrová hmota na bázi silikonových emulzí, vodou ředitelná. Schne rovnoměrně a je nenasákavá, umožňuje omytí nečistot proudem vody.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

170,- / 180,-15 l / 5 l

Penetrace

Popis výrobkuCena Kč/kg
(bez DPH)
Cena Kč/l
(bez DPH)
balení
SALITH GM
Penetrační nátěr GM

Používá se na vápenocementové jádrové omítky nebo na nevyhlazené jádrové omítky s obsahem sádry před aplikací ušlechtilých minerálních omítek.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

90,--20 kg
SALITH GM
Penetrační nátěr GM

Používá se na vápenocementové jádrové omítky nebo na nevyhlazené jádrové omítky s obsahem sádry před aplikací ušlechtilých minerálních omítek.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

100,--5 kg
SALITH SPHG SPECIALHAFTGRUND
Penetrační nátěr

Speciální penetrace pod samonivelační potěry, adhezní můstek na dřevěné podklady, před nanesením stěrkových hmot a lepidel.

Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě , Technický list

110,--20 kg
SALITH SPHG SPECIALHAFTGRUND
Penetrační nátěr

Speciální penetrace pod samonivelační potěry, adhezní můstek na dřevěné podklady, před nanesením stěrkových hmot a lepidel. Pro vnitřní i vnější použití.

Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě , Technický list

120,--5 kg
SALITH PENETRACE
Penetrační nátěr pod ušlechtilé omítky

Bezrozpouštědlová, bíle zbarvená, alkáliím odolná penetrace. Po vyschnutí zřetelně redukuje savost podkladu.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-58,-15 l
SALITH PENETRACE
Penetrační nátěr pod ušlechtilé omítky

Bezrozpouštědlová, bíle zbarvená, alkáliím odolná penetrace. Po vyschnutí zřetelně redukuje savost podkladu.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-68,-5 l
SALITH PENETRACE LF TIEFGRUND
Penetrační nátěr pod fasádní barvy

Jako přednátěr pro egalizaci, hloubkové zpevnění a hydrofobizaci porézních, savých, lehce pískujících omítek a podkladů v exteriéru i interiéru.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-60,-15 l
SALITH KONTAKT
Kontaktní nátěr pod ušlechtilé omítky

Bezrozpouštědlový, bílé zbarvený, alkáliím odolný kontaktní můstek. Po vyschnutí zřetelně zvyšuje adhezitu povrchu.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-63,-15 l
SALITH KONTAKT
Kontaktní nátěr pod ušlechtilé omítky

Bezrozpouštědlový, bílé zbarvený, alkáliím odolný kontaktní můstek. Po vyschnutí zřetelně zvyšuje adhezitu povrchu.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-73,-5 l
SALITH KONTAKT barevný
Kontaktní nátěr pod ušlechtilé omítky - barevný

Bezrozpouštědlový, bílé zbarvený, alkáliím odolný kontaktní můstek. Po vyschnutí zřetelně zvyšuje adhezitu povrchu.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-73,-15 l
SALITH KONTAKT barevný
Kontaktní nátěr pod ušlechtilé omítky - barevný

Bezrozpouštědlový, bílé zbarvený, alkáliím odolný kontaktní můstek. Po vyschnutí zřetelně zvyšuje adhezitu povrchu.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-83,-5 l
SALITH KONTAKT MOZAIKA
Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky

Přednátěr pod SALITH MOZAIKU. Jako kontaktní můstek pro hladké a nestejně savé podklady.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-73,-5 l

Vzorníky barev

Popis výrobku
Vzorníky barev - pastovité omítky

Vzorník barevných tónů pastovitých omítek a fasádních barev SALITH. Vzorník slouží k základní orientaci. Pro závazný výběr si vyžádejte originál Vzorník barevných tónů SALITH.

Vzorník barev - mozaikové omítky

Vzorník barev ušlechtilých mozaikových omítek SALITH MOZAIKA.

VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence opět za výhodné ceny !

7.04.2016

Drcený vápenec 0-4 mm (pračkový písek) do odvolání k dostání za 75,- Kč/t

Drcený vápenec 4-8 mm opět v prodeji za 165,- Kč/t

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) za 85,- Kč/t

Uvedené ceny jsou bez DPH

Číst více

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je ohlášeným hnojivem

10.10.2014

Od 10.10.2014 je náš drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) ohlášeným hnojivem jako vápenec velmi jemně mletý-druh A

Číst více